W3C

Pilihan W3C

Pilihan Warna: red  green  blue
Saiz Tulisan:
A- A A+
Jenis Tulisan:
Laman Utama Profil MPM Fungsi

Aktiviti yang dilaksanakan oleh MPM dalam mengendalikan peperiksaan adalah seperti yang berikut:

Menyediakan peraturan dan skema peperiksaan
Mengkaji, mengemaskinikan, dan menggubal sukatan pelajaran peperiksaan
Menggubal dan menyediakan kertas soalan dan bahan peperiksaan
Menyelaraskan pendaftaran calon peperiksaan
Menyelaraskan pengendalian peperiksaan dan pemarkahan skrip jawapan calon
Memproses dan menyemak keputusan peperiksaan
Menetapkan standard kertas dan mata pelajaran serta menganugerahkan keputusan peperiksaan
Mentafahus rayuan calon tentang keputusan peperiksaan
Melatih kakitangan Urus Setia dan penjawat yang dilantik oleh MPM
Mengkaji dan menyelidik perilaku calon dan hal-hal lain yang berkaitan dengan peperiksaan
Calon Peperiksaan
Orang Awam
Warga MPM