W3C

W3C

Color Theme: red  green  blue
Font Size:
A- A A+
Font Type:
Home FAQ STPM Jadual Waktu Peperiksaan

Bilakah peperiksaan setiap semester dilaksanakan?

Peperiksaan setiap semester akan dilaksanakan semasa cuti persekolahan seperti yang berikut:

  1. Penggal Pertama dan Penggal Ketiga - peperiksaan berlangsug pada bulan November/Disember.
  2. Penggal Kedua - peperiksaan bagi setiap semester adalah selama lima hari.

Bilangan hari peperiksaan bagi setiap semester adalah selama lima hari.

Berapakah tempoh masa untuk menjawab ujian bertulis bagi setiap kertas?

Tempoh masa untuk menjawab ujian bertulis adalah berbeza mengikut kertas, iaitu antara 1 jam 15 minit hingga 2 jam.

Candidates
Public
MEC Staff