W3C

W3C

Color Theme: red  green  blue
Font Size:
A- A A+
Font Type:
Home FAQ STPM Penangguhan Peperiksaan

Setelah calon membuat pendaftaran untuk mengambil peperiksaan, adakah calon boleh menangguhkan untuk untuk menduduki peperiksaan kepada sesi yang akan datang?

Calon yang ingin menangguhkan peperiksaannya hendaklah mengemukakan permohonannya, dengan memberikan sebab dan menyertakan bukti kepada MPM sebelum tarikh peperiksaan bermula. Kelulusan permohonan untuk menangguhkan peperiksaan ini tertakluk kepada pertimbangan MPM. Calon yang telah diluluskan penangguhan peperiksaannya hendaklah membayar semula yuran asas sebanyak RM120.00.

Candidates
Public
MEC Staff