W3C

Pilihan W3C

Pilihan Warna: red  green  blue
Saiz Tulisan:
A- A A+
Jenis Tulisan:
Laman Utama Piagam Pelanggan Piagam Pelanggan MPM

Komitmen kami adalah untuk menyediakan sukatan pelajaran peperiksaan dan mengendalikan peperiksaan/ujian dengan cekap dan teratur.
Dalam melaksanakan tugas ini, kami akan memastikan yang berikut :

Icon List Heading

Peraturan dan Skema Peperiksaan STPM dikeluarkan 8 bulan sebelum peperiksaan Semester 1

Icon List Heading

Sukatan Pelajaran Peperiksaan STPM dikeluarkan 12 bulan sebelum peperiksaan Semester 1

Icon List Heading

Peraturan, Spesifikasi, dan Format Ujian bagi MUET dikeluarkan 12 bulan sebelum ujian Sesi 1

Icon List Heading

Keputusan peperiksaan STPM dikeluarkan dalam tempoh 14 minggu selepas tarikh akhir peperiksaan

Icon List Heading

Keputusan Ujian MUET dikeluarkan dalam tempoh 10 minggu selepas tarikh akhir ujian

Icon List Heading

Sijil STPM dikeluarkan selewat-lewatnya 2 bulan selepas keputusan keseluruhan STPM diumumkan

Icon List Heading

Penyata keputusan peperiksaan STPM dan penyata keputusan Ujian MUET yang dipohon melalui pos akan dikirimkan kepada pemohon dalam tempoh dua hari bekerja selepas permohonan yang lengkap dan betul diterima oleh Bahagian Pengendalian Peperiksaan STPM dan MUET, MPM, dan yang dipohon di kaunter akan disiapkan dalam tempoh 30 minit selepas permohonan yang lengkap dan betul diterima

Icon List Heading

Salinan Sijil STPM dan salinan Sijil MUET yang dipohon melalui pos akan dikirimkan kepada pemohon dalam tempoh dua hari bekerja selepas permohonan yang lengkap dan betul diterima oleh Bahagian Pengendalian Peperiksaan STPM dan MUET, MPM, dan yang dipohon di kaunter akan disiapkan dalam tempoh 30 minit selepas permohonan yang lengkap dan betul diterima
Calon Peperiksaan
Orang Awam
Warga MPM