W3C

Pilihan W3C

Pilihan Warna: red  green  blue
Saiz Tulisan:
A- A A+
Jenis Tulisan:
Laman Utama Profil MPM Objektif MPM
  • Menyediakan dan menerbitkan sukatan pelajaran peperiksaan dan spesifikasi ujian yang lengkap dan sesuai bagi peperiksaan/ujian Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM), Malaysian University English Test (MUET), dan Sijil Kecekapan Bahasa Melayu bagi Warganegara Asing (SKBMW).
  • Mendaftarkan calon bagi peperiksaan/ujian STPM, MUET, dan SKBMW dengan cekap.
  • Menyediakan kertas peperiksaan/ujian yang jitu, sah, boleh dipercayai, saksama, dan adil bagi peperiksaan/ujian STPM, MUET, SKBMW, psikometrik, dan ikhtisas dengan cekap dan adil.
  • Mentadbirkan peperiksaan/ujian STPM, MUET, SKBMW, psikometrik, dan ikhtisas dengan cekap dan adil.
  • Mengeluarkan keputusan peperiksaan/ujian STPM, MUET, SKBMW, psikometrik, dan ikhtisas yang standardnya diiktiraf oleh institusi penerima lulusan.
Calon Peperiksaan
Orang Awam
JPN
Warga MPM