Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia akan mengiktirafkan sijil MITPE.