W3C

Pilihan W3C

Pilihan Warna: red  green  blue
Saiz Tulisan:
A- A A+
Jenis Tulisan:
Laman Utama Soalan Lazim STPM Tanggungjawab/Tugas Guru

Bagaimanakah guru boleh mendapat maklumat tentang kaedah pengendalian dan pemeriksaan kerja kursus?

Guru boleh mendapatkan maklumat tentang kaedah pengendalian kerja kursus melalui Eduweb TV (www.eduwebtv.com). Guru boleh merujuk kepada Jurulatih Utama (JU) Negeri sekiranya terdapat sebarang kemusykilan.

Adakah tugas guru sebagai pemeriksa kerja kursus dibayar elaun pemeriksaan untuk semua jenis calon?

Tidak. Guru yang mentaksir calon sekolahnya sendiri tidak akan dibayar elaun pemeriksaan kerja kursus. Elaun pemeriksaan hanya dibayar kepada guru yang dilantik sebagai pemeriksa kerja kursus bagi calon sekolah swasta dan calon persendirian individu.

Adakah guru perlu memberikan penjelasan kepada ibu bapa tentang pelaksanaan kerja kursus dan kemungkinan calon perlu berada di luar sekolah bagi tujuan memenuhi keperluan kerja kursus?

Guru mata pelajaran yang terlibat perlu memberikan penjelasan kepada ibu bapa tentang pelaksanaan kerja kursus dan kemungkinan calon perlu berada di luar sekolah bagi tujuan memenuhi keperluan kerja kursus. Sekolah boleh mengeluarkan garis panduan kepada ibu bapa sebagai makluman tentang keperluan kerja kursus.

Calon Peperiksaan
Orang Awam
Warga MPM