W3C

Pilihan W3C

Pilihan Warna: red  green  blue
Saiz Tulisan:
A- A A+
Jenis Tulisan:
Laman Utama MUET Kehilangan Sijil MUET

  1. Calon yang kehilangan Sijil MUET boleh membuat permohonan untuk mendapatkan Salinan Sijil MUET. Salinan Sijil MUET ini sah digunakan untuk tujuan memohon kemasukan ke universiti, konvokesyen, dan lain-lain tujuan sebagaimana Sijil MUET yang asal.
  2. Salinan Sijil MUET yang dimohon secara pos akan diposkan kembali kepada calon dalam tempoh dua hari selepas permohonan lengkap diterima di MPM. Jika permohonan di kaunter MPM, Salinan Sijil MUET akan dikeluarkan dalam tempoh 30 minit daripada permohonan yang lengkap diterima di kaunter MPM.

  3. Untuk membuat permohonan, calon perlu melengkapkan Borang Permohonan  Salinan Sijil STPM/MUET [MPM/S2 (Pindaan 2024)] dengan disertakan bayaran RM60.00 dalam bentuk Kiriman Wang (Money Order)/Bank Draft atas nama Ketua Eksekutif, Majlis Peperiksaan Malaysia. Mulai MUET Sesi 1 Tahun 2021, MPM tidak lagi menerima bayaran menggunakan Wang Pos.

    Untuk mendapatkan borang sila klik disini.

Calon Peperiksaan
Orang Awam
JPN
Warga MPM