W3C

Pilihan W3C

Pilihan Warna: red  green  blue
Saiz Tulisan:
A- A A+
Jenis Tulisan:
Laman Utama MUET Komponen Ujian MUET

Kertas yang ditawarkan dalam ujian MUET meliputi empat kertas seperti yang berikut:

Kod Kertas Nama Kertas
 800/1  Listening (50 minit)
 800/2  Speaking (30 minit)
 800/3  Reading (75 minit)
 800/4  Writing (75 minit)

Maklumat lanjut sila rujuk Regulations, Test Specifications, Test Format, and Sample Questions yang dapat diperoleh melalui Portal Majlis Peperiksaan Malaysia

Calon Peperiksaan
Orang Awam
JPN
Warga MPM