W3C

Pilihan W3C

Pilihan Warna: red  green  blue
Saiz Tulisan:
A- A A+
Jenis Tulisan:
Laman Utama MUET Perpindahan Pusat Ujian
  1. Perpindahan dari satu pusat ke satu pusat ujian yang lain hanya akan dibenarkan jika alasan yang dikemukakan oleh calon adalah munasabah dengan disertakanbukti yang berkenaan untuk menyokong permohonan. Permohonan untuk berpindah pusat ujian dalam bandar yang sama tidak dibenarkan. Calon hendaklah melengkapkan borang Permohonan Perpindahan Pusat Ujian [MUET/C2 (Pindaan 2019)] ang dapat diperoleh dan dicetak daripada portal MPM. Permohonan hendaklah dihantar ke MPM (u.p. menyokong permohonan. Permohonan untuk berpindah pusat ujian dalam bandar yang sama tidak dibenarkan. Calon hendaklah melengkapkan borang Permohonan Perpindahan Pusat Ujian [MUET/C2 (Pindaan 2019)] yang dapat diperoleh dan dicetak daripada portal MPM. Permohonan hendaklah dihantar ke MPM (u.p. Setiausaha Bahagian Pengendalian STPM dan MUET) dan salinan ke Jabatan Pendidikan Negeri (u.p. Ketua Penolong Pengarah, Sektor/Unit Pentaksiran dan Peperiksaan).
  2. Bayaran perpindahan pusat ujian MUET ialah RM25.00 dan dibuat dalam bentuk Wang Pos/Kiriman Wang atas nama penerima Ketua Eksekutif Majlis Peperiksaan Malaysia. Bayaran akan dikembalikan jika permohonan tidak diluluskan.
  3. Tarikh tutup permohonan perpindahan pusat ujian MUET ialah pada 17 Januari 2020 bagi MUET Sesi 1 Tahun 2020, 24 April 2020 bagi MUET Sesi 2 Tahun 2020, dan 7 Ogos 2020 bagi MUET Sesi 3 Tahun 2020
    Untuk mendapatkan borang MUET/C2 (Pindaan 2019), sila klik di sini.

Untuk mendapatkan borang MUET/C2 (Pindaan 2019), sila klik di sini.

Calon Peperiksaan
Orang Awam
Warga MPM